Buradasınız

BAŞKANLIĞIMIZ GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI KADROSUNA ATANACAK ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

BAŞKANLIĞIMIZ GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI KADROSUNA ATANACAK ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

14 MAYIS 2017 TARİHİNDE YAZILISI BÖLÜMÜ, 18 EYLÜL – 06 Ekim 2017  SÖZLÜ BÖLÜMÜ YAPILAN GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLARAK VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMIZA ATANACAK ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

 

A) ATAMA İŞLEMLERİ

 

 

            14 Mayıs 2017 tarihinde arasında yazılı bölümü, 18 Eylül – 06 Ekim 2017 tarihleri arasında sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı olan asil listedeki adayların, anılan göreve atanabilmeleri için aşağıda talep edilen belgeleri tamamlayarak Yenişehir Mahallesi Metehan Caddesi No:2 Maliye Binası Selçuklu KONYA adresindeki Vergi Dairesi Başkanlığımız Hizmet Binasının 1. katında bulunan İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. İlgililerin adreslerine en son müracaat tarihini belirten belge teminine ilişkin yazımız ayrıca gönderilecektir. Atamaların bir an önce yapılmasına esas olmak üzere belirtilen sürede ivedilikle belgelerin tamamlanarak yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 

İSTENİLEN BELGELER

 

 

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( 3 Adet ),

 

- Nüfus Cüzdanının T.C. Kimlik numarasını mutlaka içermesi gerekmektedir.

- Fotokopiler aslı ile karşılaştırılarak Vergi Dairesi Başkanlığımızca onaylanacaktır.

 

2- Öğrenim durumuna ait bilgi ve belgeler,

 

- Yüksek öğrenim bitirme diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Vergi Dairesi Başkanlığımızca onaylanacak örneği.

 

- Ortaokul veya lise öğrenimi normal öğrenim süresinden fazla ise (hazırlık sınıfı veya 4 yıllık lise) buna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Vergi Dairesi Başkanlığımızca onaylanacak örneği, (diplomada hazırlık sınıfı görünmüyor ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge gerekmektedir.)

 

-Lisansüstü veya doktora eğitimini tamamlamış ise buna ilişkin belgenin aslı veya Vergi Dairesi Başkanlığımızca onaylanacak örneği.

 

3- Son üç ay içinde çekilmiş dört adet 4,5 x 6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf,

 

(Fotoğrafların "Kamu kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik  " hükümlerine uygun olması gerekmektedir.)

 

4- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair beyan formu,

 

 (Askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olanların ilgili belge örneklerini teslim etmeleri gerekmektedir.)

Formu indirmek için tıklayınız..

 

5- Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan belgenin aslı,

 

6- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ( 2 Adet )

 

- Formun açıklamalar kısmındaki hususlara dikkat edilerek doldurulması gerekmektedir.

 

- Formun altındaki onay kısmı Vergi Dairesi Başkanlığımızca onaylanacaktır.

Formu indirmek için tıklayınız...

 

 

 

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu’nun

doldurulmasına ilişkin açıklamalar

 

 

*Formun, biçimine ve aşağıdaki açıklamalara uygun şekilde bilgisayar veya daktilo ile iki nüsha olarak, silinti ve kazıntı yapılmadan eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

 

 *Adrese dayalı nüfus kayıt bilgi sistemine göre, “ikametgâh adresi” ile “halen oturma adresinin” aynı olması gerekmektedir.

 

*Bütün adresler (anne, baba ve kardeş adresleri de dahil) kısaltma yapılmaksızın, şehir, semt, cadde, sokak, kapı numarası yazılmak suretiyle eksiksiz doldurulacak; geçici oturma adresleri yazılmayacaktır. Vefat eden yakınlar için adres kısmına “VEFAT” yazılacaktır.

 

*Nüfus cüzdanı bilgilerinde (özellikle isimlerde) kesinlikle kısaltma yapılmayacaktır. Nüfus cüzdan sureti ile ilgili bölüm nüfus cüzdanı bilgileri ile aynı olacaktır. (Nüfus cüzdanı eski olanlar “Aile Sıra No” bölümüne “Kütük No”yu yazacaklardır.)

 

*İki adet fotoğraf her bir forma çerçeve ile belirlenen bölüme uygun boyutta kesilerek zımbalanmadan yapıştırılacaktır.

 

*Kişi hakkında verilmiş mahkûmiyet veya halen devam eden ceza davası varsa ilgili yer işaretlenecektir.

 

 *Formlar fotoğraf yapıştırıldıktan sonra fotokopi ile çoğaltılmayacaktır.

 

 *En son çalışılan yer kısmına iş yeri yazıldıktan sonra alt kısımdaki kutucuklar doldurulacaktır. Daha önce hiçbir yerde çalışmayanlar bu bölümü boş bırakacaklardır.

 

*Formun en alt kısmında yer alan nüfus cüzdanı suretini onaylayan kısmının boş bırakılması gerekmektedir. (Formun bu bölümü Vergi Dairesi Başkanlığımızca onaylanacaktır.)

 

*Kardeş sayısı dörtten fazla olanlar, listeye sığmayan kardeş bilgilerini aynı başlıklar altında aynı boyut ve ebatta beyaz dosya kâğıdına, yine bilgisayar veya daktilo ile iki nüsha olarak doldurup isim ve tarih yazarak imzalayacaklardır.

 

*Tarih ve imza bölümüne formun doldurulduğu tarih yazılıp imzalanacaktır.

 

*Kardeş sayısı dörtten fazla olanlar hariç, formun bütünü, tek sayfa olarak hazırlanacaktır.

     

 Formun alt kısmındaki bölüm Vergi Dairesi Başkanlığımızca onaylanacaktır.

 

7- Mal bildirimi formu,

 

AÇIKLAMALAR;

 

1) Yakınlığı sütununa “kendi”, “eşi”, veya “çocuğu” ibaresi yazılacaktır.

2) Bu bölüme “bina”, “arsa” veya “arazi” yazılacaktı.

3) Bu bölüme, kara, deniz veya hava ulaşım araçları yazılacaktır.

4) Silah, pul, diğer koleksiyonlar, antikalar, kıymetli tablolar,   hayvanlar vs.

5) Yurt içindeki veya yurt dışındaki bankalar ile özel finans kuruluşlarında bulunan para veya menkul değerler yazılacaktır.

6) Tüzel kişilerde unvan yazılacaktır.

7) Menkul mallara ait ihtira berati, alameti farika ve telif hakkı gibi haklar yazılacaktır.

Formu indirmek için tıklayınız...

 

 

8- Halen herhangi bir Kamu Kurum veya Kuruluşunda çalışıyor ise, çalıştığı kurum, statü, göreve başlama tarihi ve Sosyal güvenlik sicil numarasını gösterir çalıştıkları kurumdan alacakları belge.  (Onaylı Hizmet Belgesi)

 

9- Resmi Tabip Raporu (Raporda; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-7. Maddesinde belirtildiği şekilde “Görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmamak” ibaresi bulunacak.)

 

10-KPSS- (A) P35 puan türünden aldığı puan türünü gösterir 04-05 Temmuz 2015 – 22-29 Mayıs 2016) İnternet Çıktısı.

 

 

NOT : Belgelerin onaylı örneklerini teslim etmek isteyenlerin, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

 

 

 

 

- Eksik belge  ve bilgisi bulunanların ataması yapılmaz.

 

- Adayların durumlarında değişiklik olması halinde (adres,telefon,medeni durum vb) buna ilişkin bilgi ve belgelerin zamanında ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

-  Belge aslı ile birlikte fotokopisini de getiren adayların belgeleri Başkanlığımızca onaylanacaktır.

 

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz.Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

 

-  Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 


 1.Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfinazar edenler,atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerine yedek listeden tercih ve sıraya göre atama yapılır.