Bugün;
ANA MENÜ
KURUMSAL HABERLER
DİĞER LİNKLER
  BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
  İHBAR VE ŞİKAYET
  e-RESMİ GAZETE
  İNTERNET VERGİ DAİRESİ
  VERGİBİLİR
  TÜRKİYE-AB KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA)
  KDV İADE REHBERİ
  ENGELLİ İNDİRİMİ İŞLEMLERİ
  ANLAŞMALI MATBAALAR
  UZLAŞMA TALEBİ DİLEKÇESİ
İSTATİSTİKLER
Sitemiz;
Bugün : 5.067, Toplam : 3.436.949
kez ziyaret edildi.

 

 
BASİT USUL VE KİRA GELİRİ KONULU

 

 

                                                                                                                                  04.03.2009

 

Başkanlığımızın 2008 yılı sonu itibariye Basit Usul Gelir Vergisi mükellef sayısı 19.860, Gerçek Usul Gelir Vergisi mükellef sayısı 47.964,  Gayrimenkul Sermaye İradı (kira geliri) mükellef sayısı 11.694 ve Kurumlar Vergisi mükellef sayısı 14.124'tür.

  İçinde bulunduğumuz Şubat, Mart ve Nisan ayları vergi mükelleflerimizin beyanname verme dönemidir. Şubat ayı, küçük esnafların vergilendirme şekli olan basit usul mükelleflerinin beyan dönemi idi. Bu beyan döneminde, bir önceki yıla göre % 7 lik matrah artışı sağlanmıştır. Basit usul mükelleflerimizin beyan ettikleri ortalama matrah 1.900 TL'dır. Bu matrahlar üzerinden ortalama 285 TL vergi tahakkuk etmiş olup, iki eşit taksitte ödenecektir. Görüleceği üzere, bir asgari ücretlinin yıllık kazanç tutarının çok altında gelir beyan edilmiştir.

Mart ayı ise, ticari kazançları gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerimiz ve zirai, mesleki, diğer kazançlar ile Gayrimenkul Sermaye İradı (kira geliri) ve Menkul Sermaye İradı (faiz geliri) elde eden mükelleflerimiz için beyan dönemidir.

Ticari, zirai ve mesleki kazancı olanların mükellefiyetinin süreklilik arzetmesi ve mali danışmanlarının olması nedeniyle bu toplantıda sadece Gayrimenkul Sermaye İradına ilişkin bilgi verilecektir.

 Gayrimenkul Sermaye İradı elde edenler için beyanname verme dönemi 01 Mart 2009 tarihinde başlamış olup, 25 Mart 2009 günü sona ermektedir.

Bilindiği üzere; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 70.maddesinde yazılı mal ve hakların (arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar vs.) kiraya verilmesinden elde edilen gelirler ‘Gayrimenkul Sermaye İradı' olarak adlandırılır ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutulur.

Bu kapsamda; 2008 takvim yılında elde ettiği,

- Mesken kira geliri, istisna tutarı olan  2.400 TL'nı aşanlar,

- İşyeri  kira gelirleri  üzerinden  vergi  kesintisi  yapılanlardan  kira gelirlerinin brüt

tutarı beyanname verme sınırı olan 19.800.TL'nı aşanlar,

-  Tevkifata  ve  istisna  uygulamasına  konu  olmayan  gayrimenkul  ermaye  iratları

toplamı, beyanname verme sınırı olan  960 TL'nı aşanların,

 kira gelirlerini, Mart ayının 1'inci gününden 25'inci günü akşamına kadar beyan etmeleri ve  Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödemeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan; 01.11.2008 tarihinden itibaren kira ödemeleri bankalar aracılığıyla yapılmaya başlanılmış olup, bu tarihten itibaren,

•-         Konutlarda her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,

•-         İşyerlerinde, miktara bakılmaksızın işyerini kiraya verenler ve kiracıların,

kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini Bankalar veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünce düzenlenen belgelerle tevsik etmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığımız ve Konya Vergi Dairesi Başkanlığı olarak mükelleflerimize yüksek kalitede hizmet sunmak ve vergi yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almak suretiyle mükellef odaklı bir yönetim anlayışını benimsemiş bulunmaktayız. Bu esaslar doğrultusunda mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak, vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda önceden bilgilendirmek asli görev ve sorumluluklarımız arasındadır.

Bu kapsamda; Başkanlığımızca ilimizdeki üç büyük alışveriş merkezinde, (Kule Site-Real ve Kipa AVM) kira geliri elde eden mükelleflerimizin bu gelirlerinin beyanı konusunda bilgilendirilmelerini ve isteyen mükelleflerimizin Gayrimenkul Sermaye İradı (kira geliri)  beyannamelerini elektronik ortamda vermelerini sağlayacak standlar açılmıştır.Ayrıca isteyen mükelleflerimiz şifre almak kaydıyla kendileri de beyannamelerini elektronik ortamda gönderebileceklerdir. Diğer yandan,  mükelleflerimizi bilgilendirmek amacıyla Başkanlığımız hizmet binasının dış cephesine kira gelirlerinin beyanı ile ilgili bir afiş asılmış olup, Başkanlığımızca 10.000 adet el ilanı bastırılmış ve dağıtımına başlanılmıştır. Yine konu ile ilgili olarak basın yayın kuruluşları vasıtasıyla gerekli bilgilendirme ve duyurular yapılmaktadır.

Başkanlığımız hizmet binasının birinci katındaki Mükellef Hizmetleri Temsilciliği birimimizde, kira geliri elde eden mükelleflerimiz bu gelirlerinin beyanı konusunda bilgilendirilmekte ve beyannamelerinin doldurulmasına yardımcı olunmaktadır. Aynı şekilde ilçe vergi dairelerimiz bünyesinde de oluşturulan danışma birimleri ile kira geliri elde eden mükelleflerimize yardımcı olunmaktadır.Yine 60 yaş ve üzeri ile özürlü mükelleflerimizden yaşlılığı,sakatlığı veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gelemeyecek durumda olanların evlerine gidilerek beyannameleri alınacaktır. Konu hakkında Mükellef Hizmetleri Temsilciliğimizin (332) 237 37 73  veya  Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü'nün           236 56 00-15 07 nolu telefonundan her türlü bilgi alınabilir.

Diğer taraftan; yaklaşık 2 milyon nüfusu ile Türkiye'nin 5. büyük ili konumunda olan ve coğrafi yapısı itibariyle çok geniş bir yerleşim alanı ile öğrenci sayısı bakımından Türkiye'nin 2.büyük üniversitesi ve 4 tane organize sanayi bölgesine sahip olan ilimizin Başkanlığımız kayıtlarındaki mevcut Gayrimenkul Sermaye İradı mükellef sayısı birlikte değerlendirildiğinde, bu alanda kayıt dışılık olabileceği düşüncesi oluşmuş ve bu düşünceden hareketle 2008 yılında bir çalışma başlatılmıştır. Yapılan çalışma ile ilimizdeki belediyelerden emlak vergisi kayıtları alınmış, birden fazla meskene sahip olan ve vergi mükellefiyeti bulunmayanlara ya da mükellef olmakla beraber beyanına  kira gelirini dahil etmeyenlere, mükellef odaklı hizmet anlayışımızın bir gereği olarak  yazı gönderilmiş ve  vergiye gönüllü uyumda bulunmaları ve kira gelirlerini beyan etmeleri istenilmiştir.

 

Bu çalışma sonucunda; 1.184 kişi GMSİ mükellefi olmuş, 1.559 adet beyanname alınmış ve 462.155 TL vergi tahakkuk ettirilmiş olup, gönüllü uyuma katılmayan mükelleflerimiz nezdinde çalışmalarımız halen devam etmektedir. Bu kapsamda, ilimizde kiraların yüksek olduğu yerlerde Başkanlığımız denetim elemanlarınca evlere gidilerek, kiracılar nezdinde tespitler yapılmaya başlanıldı. Bu çalışmanın başladığı günden bugüne kadar geçen 4 gün içinde aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde eden 605 mükellefin % 56,13 ünün bu gelirlerini beyan etmedikleri tespit edilmiş olup, bu tespit çalışmaları beyan süresi ve takip eden dönemlerde de devam edecektir.

Sonuç olarak,  Başkanlığımızın veri ambarında birden fazla gayrimenkule sahip olanların bilgileri mevcut olup, kira gelirlerinin beyanıyla ilgili hususlar da dikkate alınarak, kira geliri elde eden mükelleflerimizden beyanname vermek zorunda olanların, gönüllü uyum göstererek bu gelirlerini doğru olarak süresinde beyan etmeleri, tarafımızca yapılacak tespitler sonucunda cezalı tarhiyata muhatap olmamaları açısından menfaatlerine olacaktır. Ayrıca , mükelleflerimizin kira gelirlerini bizim tespitimiz olmadan kendiliğinden beyan etmeleri  istisnadan yararlanabilmeleri ve cezalı tarhiyata muhatap olmamaları için önemlidir.Örneğin; 3.000 TL kira gelirini kendiliğinden beyan eden mükellefimiz adına 67,50 TL vergi tahakkuk edecek ve 2 taksitle ödenecektir.Aynı mükellefimiz, bu gelirini beyan etmemesi durumunda 67,50 TL yerine 337,50 TL vergi ve 337,50 TL vergi ziyaı cezası ve gecikilen her ay için %2,5 gecikme faizine ve iki kat 1.derece usulsüzlük cezasına muhatap olacaktır.

Geçmiş yıllarda kira geliri elde edip beyan etmeyen mükelleflerimiz, bu gelirlerini bizim tespitimiz olmadan pişmanlıkla beyan etmeleri ve %2,5'luk  pişmanlık zammını  ödemeleri durumunda, istisnadan faydalanacakları gibi vergi ziyaı ve iki kat usulsüzlük cezasını ödemekten kurtulacaklardır.

 

05.03.2009 10:39:55 Bütün Haberler | << Geri

 

Copyright © 2008, KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hakları ve İletişim Müdürlüğü Nişantaşı Mahallesi Metehan Caddesi No:2 Maliye Binası Selçuklu/KONYA Posta Kodu 42060 - Tel : 0.332 236 56 00