Bugün;
ANA MENÜ
KURUMSAL HABERLER
DİĞER LİNKLER
  BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
  İHBAR VE ŞİKAYET
  e-RESMİ GAZETE
  İNTERNET VERGİ DAİRESİ
  VERGİBİLİR
  TÜRKİYE-AB KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA)
  KDV İADE REHBERİ
  ENGELLİ İNDİRİMİ İŞLEMLERİ
  ANLAŞMALI MATBAALAR
  UZLAŞMA TALEBİ DİLEKÇESİ
İSTATİSTİKLER
Sitemiz;
Bugün : 3.374, Toplam : 3.602.811
kez ziyaret edildi.

 

 
MTV Mükellefiyeti Hk
ÖZELGELER >> Genel Yazılar >> 2007 Yılı Genel Yazılar >> MTV Mükellefiyeti Hk

GENEL YAZI

2007/9

 

 

İlgili Birim        : Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Tarih                 : 23.03.2007

Konu                 : MTV Mükellefiyeti Hk.

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanlığımızca mükelleflerimize daha kaliteli ve etkin hizmet sunmak, yükümlülüklerini kolayca yerine getirmelerini sağlamak,mükellef - vergi dairesi ilişkisini en olumlu seviyelere getirmek hedefimizdir.

 

Bu hedefler doğrultusunda hizmet sunan Başkanlığımıza son dönemlerde mükelleflerimizce yapılan gerek yazılı gerekse sözlü başvurulardan, Motorlu Taşıtlar Vergisi tescili yapılırken Vergi Dairesi ile Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği arasında defalarca gidip gelmekten  şikayetçi oldukları anlaşılmıştır.

 

Bilindiği üzere;197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun "Mükellefiyetin Başlaması" başlıklı 7. maddesinde "(3088 sayılı Kanunun 3'üncü maddesiyle değişen madde) Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik, liman veya belediye sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline kayıt ve tescili ile başlar..." hükmü bulunmaktadır.

 

Aynı Kanunun "Bildirme ve Sorumluluk" başlıklı 13. maddesinde "(2348 sayılı Kanunun 10'uncu maddesiyle değişen madde) a) Trafik, belediye veya liman sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları kayıt ve tescil ettikleri motorlu taşıtları, bu taşıtların cins, nevi, nitelikleri ve kullanış maksatları ile verginin alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda (5035 Sayılı Kanunun 48/7-e maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004) meydana gelen(1) değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı ve değişikliğin tespit olunduğu tarihten itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar..."hükmü yer almaktadır.

 

Öte yandan, 18.07.1997 tarih ve 23053 Mükerrer sayılı Resmi gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin "Tescil İşlemleri Müşterek Hükümleri" başlıklı 30. maddesinin 9. bendinde "Müracaat formunun bir nüshası tescil plaka numarasına göre arşivlenir, bir nüshası  Devlet İstatistik Enstitüsüne, bir nüshası tescili takip eden 3 iş günü içinde ilgili vergi dairesine gönderilir..." hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu hükümler uyarınca bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi sırasında mükelleflerin Tescil Şubesi ile Vergi Dairesi arasında gidip gelmesinin önlenmesi, bu nedenden dolayı oluşan serzenişlerinin sona erdirilmesi ve iş yükünün azaltılması amacıyla, vergi dairelerince ilgili Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile irtibata geçilerek motorlu taşıtların yeni kayıt, devir, nakil v.b. tescil işlemleri için kullanılan formların araç sahipleri ile her bir araç için ayrı ayrı gönderilmek yerine belli periyotlar halinde topluca gönderilmesinin sağlanması gerekir.

 

Bilgi edinilmesini ve uygulamanın bu yönde yapılmasını rica ederim.

 

 

 

 

                     Harun KAYNAK

                Vergi Dairesi Başkanı

<< Geri

 

Copyright © 2008, KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hakları ve İletişim Müdürlüğü Nişantaşı Mahallesi Metehan Caddesi No:2 Maliye Binası Selçuklu/KONYA Posta Kodu 42060 - Tel : 0.332 236 56 00