Bugün;
ANA MENÜ
KURUMSAL HABERLER
DİĞER LİNKLER
  BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
  İHBAR VE ŞİKAYET
  e-RESMİ GAZETE
  İNTERNET VERGİ DAİRESİ
  VERGİBİLİR
  TÜRKİYE-AB KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA)
  KDV İADE REHBERİ
  ENGELLİ İNDİRİMİ İŞLEMLERİ
  ANLAŞMALI MATBAALAR
  UZLAŞMA TALEBİ DİLEKÇESİ
İSTATİSTİKLER
Sitemiz;
Bugün : 338, Toplam : 3.438.077
kez ziyaret edildi.

 

 
Torba Yasa Hakkında
BASIN BÜLTENLERİMİZ >> 2011 Yılı Basın Bültenleri >> Torba Yasa Hakkında

 

            03/03/2011

BASIN BÜLTENİ

Basınımızın çok değerli Temsilcileri!

Bilindiği üzere, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile ilgili Kanun, 25 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanun ile mükelleflerimize kaçırılmaması gereken pek çok imkan sağlanmıştır. Bunlardan en önemlisi borçlu mükelleflere getirilen ve borçların yeniden yapılandırılmasına imkan veren düzenlemedir.

Buna göre, başvurulması halinde 31 Aralık 2010 tarihi öncesi borçlar yeniden yapılandırılacaktır. İstenilmesi halinde yapılandırılmış borçlar 36 ayda 18 taksitte ödenebilecektir. Yapılandırmaya müracaat edilmesi ve taksitlerin düzenli ödenmesi halinde herhangi bir haciz işlemi ile karşılaşılmayacaktır. Böylece iş ve işlemler vergi borcu problemi olmadan yürütebilecektir. Mükellefler Yapılandırma Kanunundan yararlanması halinde borçlarından dolayı ihalelerde sorun yaşamayacaktır. Ayrıca, yapılandırma sırasında herhangi bir teminat istenilmeyecektir.

Ceza ve Yüksek Faiz Yükünden Kurtulma Fırsatı

Yapılandırmadan yararlanılması halinde varsa vergi ziyaı cezaları silinecek, hesaplanan gecikme faizi ve zamları yerine ilgili dönemlerde geçerli olan TEFE/TÜFE aylık değişim oranları uygulanacaktır. Bu şekilde hesaplanan borcun peşin ödenmesi mümkün olduğu gibi ikişer aylık dönemler itibariyle 6, 9, 12 ve 18 eşit taksit halinde de ödeyebilecektir.

Taksit ödeme seçeneği tercih edildiğinde borca ayrıca  6 eşit taksit (12 ay) için yüzde 5, 9 eşit taksit (18 ay) için yüzde 7, 12 eşit taksit (24 ay) için yüzde 10, 18 eşit taksit (36 ay) için yüzde 15 ilave edilecektir. Yapılandırılan borçların peşin veya taksitli olarak kredi kartıyla da ödenmesi mümkündür.

6111 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunmayan mükelleflerimizin borçları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecektir.

Birikmiş borçların tasfiyesine yönelik büyük bir imkan sunan ve mükellef lehine pek çok uygulama getiren söz konusu düzenlemeden faydalanması mükelleflerimizin menfaatine olacaktır.

Vergi İncelemesi Riskine Son

Kanunla getirilen bir diğer imkan ise,  2006-2009 dönemlerine ilişkin olarak yıllık gelir, kurumlar, stopaj ve katma değer vergileri için matrah ve vergi artırımı düzenlemesidir. Buna göre söz konusu dönemlerin tamamında veya istenilen herhangi bir dönemde Kanunda yer alan oran ve tutarlarda matrah ve vergi artırımı yapılması mümkündür. Matrah ve vergi artırımı yapılan vergi türleri için artırım dönemleri vergi incelemesine tabi tutulmayacaktır. Ayrıca halen devam eden incelemelerle ilgili olarak da matrah ve vergi artırımından faydalanılması belli şartlar dahilinde mümkün olacaktır.

Kayıtları Fiili Duruma Uygun Hale Getirme Şansı

Bir diğer imkan ise, defter kayıtları ile işletmenin gerçek durumunun uyumlu hale getirilmesine izin verilmesidir. Buna göre işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar, Kanunda belirtilen şartlar yerine getirilerek kayıt altına alınabilecektir. Ayrıca işletme kayıtlarında yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar gerekli şartlar yerine getirilmek koşuluyla kayıtlardan çıkartılabilecektir.

İhtilafından Vazgeçenlere Büyük İndirim İmkanı

İhtilaf (Dava) aşamasında bulunan veya dava açma süresi henüz geçmemiş bulunan tarhiyatlar da mükelleflerce ihtilafın sonlandırılması veya dava açılmaması şartı ile bulunduğu aşamaya göre vergi aslında belli tutara kadar indirim sağlanmakta; vergi aslına bağlı cezalar ile gecikme faizinden ise tümüyle vazgeçilmektedir.

Son Başvuru Tarihi 2 Mayıs 2011

Bu Kanunun geniş mükellef kitlesini ilgilendirdiği göz önünde bulundurularak Vergi Dairesi Başkanlığımızca Kanun'un müracaat süresi sonu olan 2 Mayıs 2011 tarihi sonuna kadar çeşitli etkinlik ve programlarla mükelleflerimiz bilgilendirme ve bilinçlendirme çabası içinde olunacaktır.  Bu  konuda en büyük desteğin siz değerli basın ve medya mensupları ile serbest muhasebeci ve mali müşavirlerden beklemekteyiz.

Mükelleflerimiz, konu hakkında başta, ücretsiz hizmet sağlayan 444 0 189 VİMER olmak üzere Vergi Dairesi Başkanlığımızın ilgili birimlerinden ve vergi dairelerimizden gerekli bilgiyi temin edebilirler. Başvuru için gerekli olan dilekçe ve fonlar matbu olarak vergi dairelerimizce mükelleflerimizin hizmetine sunulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

                                           Konya Vergi Dairesi Başkanlığı

Konuya İlişkin Soru ve Cevaplar için      Tıklayınız       

<< Geri

 

Copyright © 2008, KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hakları ve İletişim Müdürlüğü Nişantaşı Mahallesi Metehan Caddesi No:2 Maliye Binası Selçuklu/KONYA Posta Kodu 42060 - Tel : 0.332 236 56 00