Bugün;
ANA MENÜ
KURUMSAL HABERLER
DİĞER LİNKLER
  BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
  İHBAR VE ŞİKAYET
  e-RESMİ GAZETE
  İNTERNET VERGİ DAİRESİ
  VERGİBİLİR
  TÜRKİYE-AB KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA)
  KDV İADE REHBERİ
  ENGELLİ İNDİRİMİ İŞLEMLERİ
  ANLAŞMALI MATBAALAR
  UZLAŞMA TALEBİ DİLEKÇESİ
İSTATİSTİKLER
Sitemiz;
Bugün : 2.779, Toplam : 3.434.661
kez ziyaret edildi.

 

 
Tasfiye beyannamelerinin verilme zamanı hk.
ÖZELGELER >> Özelgeler >> Kurumlar Vergisi >> Tasfiye beyannamelerinin verilme zamanı hk.

 

TC.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı
(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)
Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü


SAYI   : B.07.1.GİB.4.42.16.01/                                                                                         01.10.2007

            
KVK-2/ 2527
KONU :
Tasfıye Beyannamesinin verilme zamanı hk.

.................................


             İLGİ : 17.10.2007 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde; şirketinizin 08.10.2007 tarihinde tasfiye kararı aldığını belirterek. 2007 yılına ait tasfiye öncesi ve sonrası Kurumlar Vergisi Beyannamesinin ne zaman verileceği konusunda bilgi istenilmektedir.

5520 Sayılı Kunımlar Vergisi Kanunu'nun 17. maddesinde; "(1) Tasfıye dönemi: Her ne sebeple olursa olsun, tasfiye haline giren kurumların vergilendirilmesinde hesap dönemi yerine tasfıye dönemi geçerli olur.

a) Tasfiye, kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği tarihte başlar ve tasfıye kararının tescil edildiği tarihte sona erer. Başlangıç tarihinden aynı takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonraki her takvim yılı ve tasfıyenin sona erdiği dönem için ilgili takvim yılı başından tasfiyenin bitiş tarihine kadar olan dönem bağımsız bir tasfıye dönemi sayılır.

b) Tasfıyenin başladığı takvim yılı içinde sona ermesi halinde tasfıye dönemi, kurumun tasfıyeye girdiği tarihten başlar ve tasfıyenin bittiği tarihe kadar devam eder.

...

(2) Tasfıye beyannameleri: Tasfiye beyannameleri. tasfiye memurları tarafindan tasfıye dönemlerinin sonundan itibaren Kanunun 14 üncü maddesinde yazılı sürelerde; tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfıye beyannamesi ise tasfıyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilir.

.........."hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun  "Beyan esası"  başlıklı 14. maddesinin 3.fikrasında; "Kurumlar Vergisi Beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir." hükmüne yer verilmiştir.

Konu ile ilgili açıklamaların yer aldığı 1 seri no'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin:
"17.3. Tasfıye beyannameleri" başlıklı bölümünde de;

"Tasfiye beyannamesi, tasfiyenin aynı takvim yılı içinde başlayıp sonuçlanması halinde. tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.

Tasfıyeye giriş tarihi ile tasfiyenin sonuçlanma tarihinin farklı takvim yıllarında gerçekleşmesi durumunda. her bir tasfıye dönemine ilişkin tasfiye beyannamesi. tasfıve memuru tarafindan tasfıye döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.Tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.

..."denilmektedir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; tasfıye. şirketinizin tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği 10.10.2007 tarihinde başlayacağından, tasfiye öncesi kıst dönem (01.01.2007-09.10.2007) beyannamesinin (tasfiyenin bu tarihe kadar devam etmesi halinde) 2008/Şubat ayının birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar, birinci tasfıye dönemi (10.10.2007-31.12.2007) beyannamesinin ise (tasfiyenin bu tarihe kadar devam etmesi halinde) 2008/Nisan ayının birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar verilmesi gerekir.

Bilgilerinize rica ederim.

                                                                                                                          Vergi Dairesi Başkanı

<< Geri

 

Copyright © 2008, KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hakları ve İletişim Müdürlüğü Nişantaşı Mahallesi Metehan Caddesi No:2 Maliye Binası Selçuklu/KONYA Posta Kodu 42060 - Tel : 0.332 236 56 00