Bugün;
ANA MENÜ

KURUMSAL HABERLER
DİĞER LİNKLER
  BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
  İHBAR VE ŞİKAYET
  e-RESMİ GAZETE
  İNTERNET VERGİ DAİRESİ
  VERGİBİLİR
  TÜRKİYE-AB KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA)
  KDV İADE REHBERİ
  ENGELLİ İNDİRİMİ İŞLEMLERİ
  ANLAŞMALI MATBAALAR
  UZLAŞMA TALEBİ DİLEKÇESİ
İSTATİSTİKLER
Sitemiz;
Bugün : 2.290, Toplam : 3.189.592
kez ziyaret edildi.

 

 
Bizim Penceremizden Konya Nasıl Görünüyor?

 

BİZİM PENCEREMİZDEN KONYA NASIL GÖRÜNÜYOR?

Harun KAYNAK

Konya Vergi Dairesi Başkanı 

Anadolu'nun en eski şehirlerinden birisi olan Konya'da güçlü bir küçük ve orta ölçekli sanayi alt yapısı dikkat çekiyor. Esasen, küçük ve orta ölçekli aile işletmelerinin ekonomik kriz ve dalgalanmalardan daha fazla etkilenmesi dolayısıyla bu yapı genel anlamda tercih edilen bir yapı değil. Buna karşılık, küçük ve orta ölçekli işletmeler bir şehrin dinamik girişimci profilinin de bir göstergesi olarak algılanmalı. Gerçekten Konya örneğinde, kısa sayılabilecek bir geçmişte iş hayatına atılıp şu an birkaç fabrikanın sahibi genç yaşta pek çok girişimci görürsünüz. Sıfırdan kurulup filizlendirilen bu işletmeler, bu genç insanların bir nevi çocukları oluverir. Kurumsallaşma yoluyla ölçek büyütülmesinin ve çok ortaklı bir yapıya geçişin önündeki en büyük engel de budur zaten. İnsanlar her taşında emeği olan şirketlerini başkalarıyla kolay kolay paylaşamazlar.

İfade etmeye çalıştığımız gibi Konya'nın en büyük sorunu kurumsallaşamamak. Aslında, kurumsallaşmak için uygun bir iklim de var Konya'da. Büyükşehirlerin arka bahçesi sayılabilecek yakınlıktaki Anadolu şehirlerinin pek çoğunun ekonomik ilişkilerinde bu şehirlere kuvvetli bağlılık dikkat çeker. Oysa Konya, Ankara ilimize en yakın şehirlerden biri olmasına rağmen ekonomik bağımsızlığını ilan etmeyi başarmış ve bu yönüyle de özgüveni olan bir şehir görüntüsünde. Bu özgüven ortamında kurumsallaşma fikrileri daha hızlı uç verir. Ayrıca, öz kaynak kullanımı yoğun bir sanayiye sahip olması dolayısıyla Konya'nın krizleri daha yumuşak bir seyirle atlatma avantajı da var. Yine de, çeşitli odalar ile sivil toplum kuruluşlarının çabaları dahi kurumsallaşma sancısı çeken Konya'nın derdine tam olarak derman olamıyor. Doğal olarak bu genel görüntü genel anlamda şehrin çeşitli istatistiklerine ve özel anlamda da vergi istatistiklerine yansıyor.

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre; 2005 yılının tamamı itibarıyla Konya'dan tahsil edilen vergi gelirleri toplamı 644.747-Bin YTL tutarında. Türkiye ölçeğinde, 2005 yılı sonu itibarıyla tahsil edilen tüm vergi gelirleri toplamının 106.929.227-Bin YTL olduğu hususu da dikkate alındığında, Konya'nın geçtiğimiz yılsonu itibarıyla Türkiye'de toplanan vergilerin sadece binde 60'lık kısmını karşılamış olması kolay anlaşılabilecek bir durum değil. Buna karşılık, aynı Genel Müdürlüğü verileri esas alındığında; Konya'da Devletin kasasına giren vergi gelirleriyle kendisine yapılan harcamaların %49,8'lik kısmı karşılanmış, geri kalan kısım için bir anlamda diğer illere yük olunmuş oluyor. Aynı dönemde Konya, tahsil edilen vergilerdeki % 0,60'lık yeri itibarıyla 12'nci sırada bulunuyordu. Geçtiğimiz Mart ayı içerisinde alınan Gelir Vergisi beyannamelerine göre, her 100 mükelleften 12'sinin bir yıl içerisinde hiç gelir elde etmediğini beyan ettikleri de hatırlandığında,  bu durum Konya'nın vergi istatistiklerinde iyi bir durumda olunmadığına işaret ediyor.

Yılbaşından bugüne kadar görüntünün ciddi olarak düzeldiğini söylemek de, maalesef mümkün görünmüyor. Muhasebat Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan Kamu Hesapları Bültenine göre, eylül ayı sonu itibarıyla Konya'nın vergi tahsilâtındaki yeri % 0,62'lik payla yine 12'ncilik. Bu yıl için Gelir ve Kurumlar Vergisi Tahakkukunda ciddi bir sıçrama yapmış bir il olarak Konya'nın tahsilâttaki yerinde her hangi bir hareketinin olmaması dikkat çekici bir durum. Piyasada yaşanan nakit sıkıntısı gibi Türkiye'nin her ili için geçerli bir mazeret, bu olumsuzluğu açıklaya maalesef yetmiyor. Nitekim, vergi istatistiklerinde tahsilâttaki payları yönünden Konya'yı geçmiş olan iller, Konya'nın istenilen yerde olmadığı acı gerçeğini haykırıyor herkese. Tahsilât payı yönünden 11'nci olarak Konya'nın bir adım önüne geçmiş Zonguldak'tan bu haykırışı duymak mümkün.

Zonguldaklı hemşerilerimiz bizlere alınmasınlar ama, sahip olduğu sanayi potansiyeli dolayısıyla Konya Zonguldak'la kıyası dahi kabul etmez. Üstelik Zonguldak'ın kurumlar vergisi rekortmenleri sıralamasında ilk yüz mükellefin beyan ettikleri matrahları toplamının 29.008.606,52-YTL olduğu dikkate alındığında, Zonguldak'ın ilk 100 mükellefinin beyanları toplamının Konya'nın vergi rekortmeni olarak Konya Çimento'nun tek başına beyanının yarısından daha az olduğu ortaya çıkmakta. Konya yönünden gururlanılacak bu duruma rağmen, beyan sıralamasında ilk 20 mükellefin toplam kurumlar vergisi tahakkukunun %49'unu karşılamakta olması da, şehrimizde bir anlamda "vergi dağılımı" sorunu olduğunu ortaya koyuyor. Zira, ilk 20 mükellef kurumlar vergisinin neredeyse yarısını, geri kalan ve yaklaşık 17.000 kurumlar vergisi mükellefi diğer yarısını karşılamış oluyor.

Bütün bu olumsuzluklara karşılık, beyana dayanan gelir ve kurumlar vergisindeki ciddi matrah artışları, Konya'nın geleceğinden umutlu olmak için yeter sebebin varlığına işaret ediyor. Konya'nın ülkemizin zor günlerinde olağanüstü gayret gösteren örnek bir şehir olduğu gerçeğinden hareketle, Konya'nın daha güzel bir görüntüye sahip olmaması için hiçbir neden yok.

<< Geri

 

Copyright © 2008, KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hakları ve İletişim Müdürlüğü Yenişehir Mahallesi Metehan Caddesi No:2 Maliye Binası Selçuklu/KONYA Posta Kodu 42060 - Tel : 0.332 236 56 00