Buradasınız

KANUN SUNUMLARIMIZ

02.09.2016 - BAŞKANLIĞIMIZ TOPLANTI SALONUNDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı olarak, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hakkında, 02/09/2016 Cuma günü Başkanlığımız toplantı salonunda, Vergi Dairesi Başkanımız Musa Kazım ÜNVER, Grup Müdürlerimiz, Merkez Birim Amirleri,  Vergi Dairesi Müdür ve Müdür Yardımcıları ile Şef Görevlilerinin  katılımıyla toplantı düzenlenmiştir.  

Vergi Dairesi Başkanımız Musa Kazım ÜNVER’in açılış konuşmasının ardından, Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürü Behzat ER ve Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürü Eyüp YILMAZ tarafından yapılan sunum ile Kanuna ilişkin tanıtım ve uygulanmasına yönelik bilgilendirme yapılmıştır. Toplantı katılımcılardan gelen sorulara ilişkin verilen cevaplarla son bulmuştur.

Takip eden süreçlerde, 6736 sayılı Kanuna yönelik seminer, eğitim ve toplantılarımız devam edecektir.


08.09.2016 - PERSONELİMİZE YÖNELİK EĞİTİM SEMİNERİ

Başkanlığımızca, 6736 sayılı Bazı AlacaklarınYeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun uygulaması hakkında, 08/09/2016 tarihindeBaşkanlığımız toplantı salonunda,  personelimizeyönelik  bilgilendirmeeğitimi  düzenlenmiştir.


09.09.2016 - KONYA SMMMO’DA 6736 SAYILI KANUN HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Gelir İdaresi Başkan Yardımcımız Yıldırım BOZBIYIK’ın teşrifleriyle 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun Kapsamında Başkanlığımızca Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığının ev sahipliğinde 09.09.2016 tarihinde bilgilendirme amaçlı meslek mensuplarına sunum yapılmıştır.

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun kapsamı ve uygulaması hakkında Gelir İdaresi Başkan Yardımcımız Yıldırım BOZBIYIK, Vergi Dairesi Başkanımız Musa Kazım ÜNVER, Grup Müdürlerimiz, Merkez ve İlçe Vergi Dairesi Müdürlerinin ve Meslek mensuplarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda;

Gelir İdaresi Başkan Yardımcımız Yıldırım BOZBIYIK, Vergi Dairesi Başkanımız Musa Kazım ÜNVER ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Seyit Faruk ÖZSELEK’in açılış konuşmalarının ardından, Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürü Behzat ER ve Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürü Eyüp YILMAZ tarafından Kanunun sunumu yapılmıştır.


20.09.2016 - KARAPINAR İLÇEMİZDE 6736 SAYILI KANUN HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Vergi Dairesi Başkanlığımız tarafından 6736 sayılı Kanun ile ilgili yapılan tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında; 20.09.2016 tarihinde Karapınar Kaymakamı Mustafa KARACA, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet YAKA, Malmüdürü Zeki KAPDAN makamlarında ziyaret edildi. Karapınar Belediye Başkanı Mehmet YAKA, Karapınar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mustafa ZENGİN, SMMM Odası temsilcisi, diğer sivil toplum kuruluşlarının  temsilcileri, üyeleri ve vatandaşlarımızın katılımıyla, 6736 sayılı Kanun ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı. Soru cevap bölümünden sonra oturum sona ermiştir.


20.09.2016 - EREĞLİ İLÇEMİZDE 6736 SAYILI KANUN HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Vergi Dairesi Başkanlığımız tarafından 6736 sayılı Kanun ile ilgili yapılan tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında; 20.09.2016 tarihinde Ereğli Vergi Dairesi Müdürü Ercan TOKMAR makamında ziyaret edildi. Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi YARAN, Ereğli Belediye Başkanı Özkan ÖZGÜVEN, Ereğli Ticaret Odası Başkanı Enver BOZKURT, Ereğli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mustafa ZENGİN, Ereğli SMMO Başkanı Ahmet ERKOCA, diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üyeleri ve vatandaşlarımızın katılımıyla, 6736 sayılı Kanun ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı. Soru cevap bölümünden sonra oturum sona ermiştir.


21.09.2016 - SEYDİŞEHİR İLÇEMİZDE 6736 SAYILI KANUN HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Vergi Dairesi Başkanlığımız tarafından 6736 sayılı Kanun ile ilgili yapılan tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında; 21.09.2016 tarihinde Seydişehir Kaymakamı Regaip Ahmet ÖZYİĞİT, Seydişehir Vergi Dairesi Müdür Vekili Bahri CEYLAN makamlarında ziyaret edildi. Seydişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İbrahim AYPAR, SMMM Odası temsilcisi, diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üyeleri ve vatandaşlarımızın katılımıyla, 6736 sayılı Kanun ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı. Soru cevap bölümünden sonra oturum sona ermiştir.


21.09.2016 - BEYŞEHİR İLÇEMİZDE 6736 SAYILI KANUN HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Vergi Dairesi Başkanlığımız tarafından 6736 sayılı Kanun ile ilgili yapılan tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında; 21.09.2016 tarihinde Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Salih GÜL makamında ziyaret edildi. Beyşehir Kaymakam vekili Hüyük Kaymakamı Bayram TÜRKER, Ticaret Odası Başkanı Salih GÜL, Beyşehir Vergi Dairesi Müdürü Hacı GÖNÜLAL, SMMM Odası temsilcisi, diğer sivil toplum kuruluşlarının  temsilcileri, üyeleri ve vatandaşlarımızın katılımıyla, 6736 sayılı Kanun ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı. Soru cevap bölümünden sonra oturum sona ermiştir.


22.09.2016 - ILGIN İLÇEMİZDE 6736 SAYILI KANUN HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Vergi Dairesi Başkanlığımız tarafından 6736 sayılı Kanun ile ilgili yapılan tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında; 22.09.2016 tarihinde Ilgın Kaymakamı Yücel GEMİCİ, Ilgın Ticaret Odası Başkanı Vehbi ÖZLEN ve Ilgın Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Münip BABUR makamlarında ziyaret edildi. Kaymakam Yücel GEMİCİ, Ilgın Ticaret Odası Başkanı Vehbi ÖZLEN, Ilgın Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul PARLAK, Ilgın Şoförler Odası Başkanı Kerim Yüksel ESKİCİ, Oda temsilcileri, üyeleri ve vatandaşlarımızın katılımıyla, 6736 sayılı Kanun ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı. Soru cevap bölümünden sonra oturum sona ermiştir.


22.09.2016 - AKŞEHİR İLÇEMİZDE 6736 SAYILI KANUN HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Vergi Dairesi Başkanlığımız tarafından 6736 sayılı Kanun ile ilgili yapılan tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında; 22.09.2016 tarihinde Akşehir Kaymakamı Yalçın SEZGİN, Vergi Dairesi Müdürü makamlarında ziyaret edildi. Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya YILDIZ, Ticaret Odası Başkanı Erdal ÇİFTÇİ, Akşehir Vergi Dairesi Müdürü Özgür ÖZER, SMMM Odası temsilcisi, diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üyeleri ve vatandaşlarımızın katılımıyla, 6736 sayılı Kanun ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı. Soru cevap bölümünden sonra oturum sona ermiştir.


23.09.2016 - CİHANBEYLİ İLÇEMİZDE 6736 SAYILI KANUN HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Vergi Dairesi Başkanlığımız tarafından 6736 sayılı Kanun ile ilgili yapılan tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında; 23.09.2016 tarihinde Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet KALE, Cihanbeyli Vergi Dairesi Müdürü Ferudun YILDIRIM makamlarında ziyaret edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Halil GÜREL, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kemal BELGİN, Şoförler Cemiyeti Başkanı Mehmet EKİNCİ, SMMM Odası temsilcisi, diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üyeleri ve vatandaşlarımızın katılımıyla, 6736 sayılı Kanun ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı. Soru cevap bölümünden sonra oturum sona ermiştir.


26.09.2016 - ÇUMRA İLÇEMİZDE 6736 SAYILI KANUN HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Vergi Dairesi Başkanlığımız tarafından 6736 sayılı Kanun ile ilgili yapılan tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında; 26.09.2016 tarihinde Çumra Kaymakamı Uğur KALKAR,  Çumra Belediye Başkanı Mehmet OĞUZ, Çumra Vergi Dairesi Müdür vekili Fatih TONGUR makamlarında ziyaret edildi. Çumra Ticaret Odası Başkanı Metin KURAL, Çumra Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa ALTUN, Çumra Ziraat Odası Başkanı Süleyman AKBAŞ, SMMM Odası temsilcisi, diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üyeleri ve vatandaşlarımızın katılımıyla, 6736 sayılı Kanun ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı. Soru cevap bölümünden sonra oturum sona ermiştir.


03.10.2016 - TÜMSİAD KONYA ŞUBESİNDE 6736 SAYILI KANUN HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI.

03.10.2016  tarihinde Vergi Dairesi Başkanımız  Musa Kazım ÜNVER, Grup Müdürlerimiz  Behzat ER ve Eyüp YILMAZ ile TÜMSİAD Konya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin AKPINAR  ve dernek üyelerinin katılmış olduğu toplantıda; "6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" hakkında bilgilendirme yapılarak, yasa ile ilgili karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.


04.10.2016 - KONYA ECZACILAR ODASINDA 6736 SAYILI KANUN HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

04.10.2016 tarihinde Vergi Dairesi Başkanımız Musa Kazım ÜNVER ve Grup Müdürlerimiz tarafından Konya Eczacılar Odası Başkanı Cemil KARAKAP ve Türkiye Eczacılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Harun KIZILAY ziyaret edildi.

Grup Müdürlerimiz Behzat ER ve Eyüp YILMAZ tarafından "6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" hakkında meslek mensuplarına sunum yapıldı.


05.10.2016 - KONYA TİCARET BORSASINDA 6736 SAYILI KANUN HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

05.10.2016 Çarşamba günü saat 14.00’de Vergi Dairesi Başkanımız Musa Kazım ÜNVER ve Grup Müdürlerimiz tarafından Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin ÇEVİK makamında ziyaret edildi.

Grup Müdürlerimiz Behzat ER ve Eyüp YILMAZ tarafından "6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.


06.10.2016 - KONYA SANAYİ ODASI VE KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ EV SAHİPLİĞİNDE 6736 SAYILI KANUN HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

06.10.2016 Perşembe günü saat 15.30’da Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan vekili Mustafa Veli TEKELİOĞLU, Konya Sanayi Bölge Müdürü Vahit TÜRKYILMAZ’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Grup Müdürlerimiz Behzat ER ve Eyüp YILMAZ tarafından "6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.


07.10.2016 - KULU İLÇEMİZDE 6736 SAYILI KANUN HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Vergi Dairesi Başkanlığımız tarafından 6736 sayılı Kanun ile ilgili yapılan tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında; 07.10.2016 tarihinde Kulu Belediye Başkanı Dr. Ahmet YILDIZ, Kulu Vergi Dairesi Müdür V. Rıza KILIÇ makamlarında ziyaret edildi. Kulu Muhasebeciler Odası Temsilcileri ve Üyeleri, Kulu Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası, diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üyeleri ve vatandaşlarımızın katılımıyla, Kulu İl Halk Kütüphanesinde, 6736 sayılı Kanun ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı. Soru cevap bölümünden sonra oturum sona ermiştir.


07.10.2016 - DERSİAD KONYA ŞUBESİNDE 6736 SAYILI KANUN HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

07.10.2016 Cuma günü saat 20.00’de Dersiad Konya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Musa ÖZKAN ve dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Grup Müdürlerimiz Behzat ER ve Eyüp YILMAZ tarafından"6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun"hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.


10.10.2016 - ASKON KONYA ŞUBESİNDE 6736 SAYILI KANUN HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

10.10.2016 Pazartesi günü saat 20.00’de, Askon Konya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yakup YILDIRIM ile Konya Vergi Dairesi Başkanımız Sn. Musa Kazım ÜNVER'in açılış konuşmalarının ardından, yönetim kurulu ve dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda; Grup Müdürlerimiz Behzat ER ve Eyüp YILMAZ tarafından "6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.


14.10.2106 - MÜSİAD KONYA ŞUBESİNDE 6736 SAYILI KANUN HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

14 Ekim 2016 Cuma Saat 20:30'da Müsiad Konya Şubesinde,  Konya Vergi Dairesi Başkanımız Musa Kazım ÜNVER, Grup Müdürlerimiz ve dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda; Grup Müdürlerimiz Behzat ER ve Eyüp YILMAZ tarafından"6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun"hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Undefined